Baza obiektow turystycznych
 
Wybierz kategorie
Projekty
 
  Informacja WYDZIAŁU TURYSTYKI I KULTURY FIZYCZNEJ
 dot. złożonych wniosków o dofinansowanie:
 
 
1/  PARTNERSTWO W EKOLOGII                                                      realizacja: 06-09.04.2002 r.

2/  DOLNOŚLĄSKA MAJÓWKA EUROPEJSKA                                   realizacja: 2003 r.

3/  Miejska Trasa Turystyczna i rozbudowa systemu inf. turystycznej realizacja: 2003 r.

4/  X Rocznica Współpracy Partnerskiej - historia, tradycja ...            realizacja: 01.04.-30.06.2004 r.

5/  System informacji miast partnerskich                                             realizacja: 01.12.2004-30.11.2005 r.

6/  Podnoszenie kwalifikacji kadry turystycznej i agroturystycznej ...   realizacja: 01.01.-31.12.2006 r.

7/  Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich         realizacja: 01.05.2006 r.-31.03.2007r.

8/  Promocja przygranicznych regionów turystycznych ...                    realizacja: 01-12.2009 r. 
9/  Wzmacnianie powiązań transgran. poprzez rozwój współpracy ...   realizacja: 12.2008-12.2009 r.

10/ Utworzenie regionalnego centrum informacji turystycznej ...          realizacja: 01.07.2008-30.06.2009 r.

11/ System fortyfikacji średniowiecznych - miejska trasa spacerowa (brak dofinansowania) 

12/ Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie (...) Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej (wniosek znajduje się na liście rezerwowej)

13/ Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIV w): remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych.    
Realizacja 16.08.2011 r. - 10.12.2011 r.

14/ „Opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego pn. Smaki Wsi Sudeckiej wraz z prezentacją multimedialną”.
Projekt opracował Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości UMiG w Bystrzcy Kłodzkiej.
Realizacja: 18.04.2011 r. - 05.01.2012 r.

15/ Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej I etap: opracowanie dokumentacji
Realizacja 01.03.2011 r. - 30.04.2012 r.
 
Pobierz plik: Prezentacja - otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej - I etap opracowanie dokumentacji.zip

16/ Bystrzyca Kłodzka, XIV – wieczny system fortyfikacji miejskich. Przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz niezbędnych robót budowlanych wymaganych dla zachowania materii zabytkowej dla południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej - II etap.
Realizacja: 23.05.2012 r. - 25.10.2012 r.
 

17/ Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących elementy średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej.                                                                                  Realizacja: wrzesień 2012 r. - grudzień 2013 r.                                                              


18/ Bystrzyca Kłodzka (XIV w.). System fortyfikacji miejskich – prace konserwatorskie oraz roboty budowlane wymagane dla ratowania materii zabytkowej południowo – wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych -  III etap.
Realizacja: maj - październik 2013 r.


19/„System identyfikacji turystycznej – oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej oraz ich promocja”                                                                                                                                                 Realizacja: 2013-2014 r.20/Bystrzyca Kłodzka (XIV w.) – system fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej południowo-wschodniego odcinka murów obronnych – IV etap
Realizacja: maj-październik 2014                                                                              


21/ "Park Seniora - Planeta +60. Urządzenie Parku Seniora - siłowni zewnętrznej wraz z prowadzeniem działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla seniorów Gminy Bystrzyca Kłodzka".                                                                                                                                                               Realizacja: 15 kwiecień-15 grudzień 2014 

22/ „System identyfikacji turystycznej – oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ich promocja”.
Realizacja: 2014-2015

 
23/ „Bystrzyca Kłodzka - system fortyfikacji średniowiecznych (XIV wiek). Prace konserwatorskie i renowacyjne północnej części fortyfikacji średniowiecznych położnych przy ul. Wojska Polskiego. Kontynuacja prac zabezpieczających i konserwatorskich murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej”
Realizacja 2015 r.
 
 
plik do pobrania
 
© netkoncept.com
Polityka prywatności
Odwiedzin dzisiaj: 27, w tym miesiącu: 628, w tym roku: 2112, ogółem: 201596