Baza obiektow turystycznych
 
Wybierz kategorie
Centrum Informacji Turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej powstało w 2000 roku dzięki realizacji programu dotyczącego walki z bezrobociem, w ramach projektu, pn.  „Aktywizacja Kobiet”. W ramach projektu stworzono 4 nowe miejsca pracy w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji na stanowiskach administracyjno – biurowych. 
 
Inicjatorami projektu było Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. Program realizowany był we współpracy z gminami Związku Gmin Śnieżnickich.
 
Oficjalne otwarcie biura nastąpiło 1 sierpnia 2000 r.  
Do 2009  r. siedziba Centrum Informacji Turystycznej oraz Biura Związku Gmin Śnieżnickich znajdowała się na ul. Rycerskiej 20, obok Baszty Rycerskiej.
Od czerwca 2009 r. – siedziba IT i ZGŚ przeniesiona została do nowo wyremontowanego lokalu, mieszczącego się w centrum miasta, przy Małym Rynku 2/1. Prace adaptacyjne i modernizacyjne oraz wyposażenie nowej siedziby CIT współfinansowane zostało w ramach projektu, pn. „Utworzenie regionalnego centrum informacji turystycznej oraz polsko – czeskiego centrum szkoleń” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz z budżetu gminy.
Od 1 lutego 2010 r. Centrum Informacji Turystycznej jest częścią Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.
 
INFORMACJA TURYSTYCZNA
 

 
Centrum Informacji Turystycznej czynne jest:
 
w okresie
 
od 1 października do 30 kwietnia:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00;     w soboty w godz. 10:00 - 14:00
 
od 1 maja do 30 września:
 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00;       w soboty w godz. 10:00 - 16:00
 
 
Pracownicy Biura Informacji Turystycznej:
 
Obsługą Centrum Informacji Turystycznej zajmują się pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.
Biuro udziela informacji w zakresie turystyki, rekreacji, wypoczynku na terenie czterech gmin Masywu Śnieżnika: Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka-Zdroju, Międzylesia oraz Stronia Śląskiego.
W punkcie Informacji Turystycznej do nabycia są przewodniki, mapy, informatory, widokówki, foldery oraz inne publikacje.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia CIT oraz do zwiedzenia Bystrzycy Kłodzkiej i przejścia szlakiem Miejskiej Trasy Turystycznej, która obejmuje najważniejsze zabytki miasta.
Zainteresowanych gestorów bazy noclegowej oraz gastronomicznej z terenu gmin śnieżnickich zapraszamy do współpracy - w zakresie promocji swoich obiektów.

Zadania CIT:
  1. promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych oraz zachęcanie turystów do przyjazdu na gościnną ziemię bystrzycką,
  2. udzielanie informacji o walorach turystycznych, kulturowych i naturalnych gminy i regionu oraz pogranicza polsko – czeskiego,
  3. gromadzenie informacji o możliwościach wypoczynku i spędzania wolnego czasu  w gminie i na ziemi kłodzkiej,
  4. udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych odbywających się  w gminie i w regionie,
  5. prowadzenie kompleksowej informacji o bazie wypoczynkowo – hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej,
  6. udzielanie informacji bezpośrednio, telefonicznie, listownie i za pomocą poczty elektronicznej,
  7. oznakowanie turystyczne gminy,
  8. opracowywanie i realizacja wydawnictw turystycznych,
  9. dystrybucja materiałów informacyjnych i reklamowo – promocyjnych.
  10. udostępnianie dla turystów i zwiedzajacych obiektów zabytkowych, tj.: Baszty Kłodzkiej, Baszty Rycerskiej i Bramy Wodnej.
W CIT do nabycia są nieodpłatne materiały reklamowe i promocyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka jak również gmin: Stronie Śląskie, Międzylesie, Lądka –Zdroju. Biuro Związku Gmin Śnieżnickich prowadzi sprzedaż przewodników, map, widokówek oraz gadżetów reklamowych.
 
Pracownicy biura IT oraz ZGŚ posiadają  kompletną bazę danych o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz o pograniczu polsko – czeskim, która jest na bieżąco aktualizowana.  Biuro IT dysponuje materiałami promocyjnymi w językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. 
 
 
Zapraszamy
© netkoncept.com
Polityka prywatności
Odwiedzin dzisiaj: 7, w tym miesiącu: 608, w tym roku: 2092, ogółem: 201576