dodaj(); $CmsMenu=new CmsMenu($system); $CmsMenu->pobierzMenu(1); $CmsMenu->budujDrzewo(); $tSciezkaMenu=array(); if($system->modulPublic->idModulPublic==1) $CmsMenu->pobierzSciezkeMenu($system->modulPublic->idStrona,$tSciezkaMenu); $tSciezkaMenu=array_reverse($tSciezkaMenu); $pSzukaj=new FormText(array('klucz',null,'Szukaj',null,255),array('sprawdzTekst(this,1,\''._tekstSzukaj.'\')','sprawdzTekst(this,0,\''._tekstSzukaj.'\')'),_tekstSzukaj); ?> Bystrzyca Kłodzka - informacja turystyczna - <? echo htmlspecialchars($system->modulPublic->pobierzTytul());?>